Lokale do sprzedaży i wynajęcia

I. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

„POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA W BUDYNKACH ZREALIZOWANYCH W TECHNOLOGII WIELKIEJ PŁYTY NA OSIEDLU SIEJNIK W OLECKU”

 

1. 28.01.2011r. – podpisanie pierwszej umowy.

 

2. 28.02.2011r. – podpisanie kolejnych umów.

 

3. Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu.

 

4. 14.06.2011r. – zakończenie remontu budynku nr 10.

 

5. 04.07.2011r. – rozpoczęcie remontu budynku nr 12.

 

6. 22.07.2011r. – rozpoczęcie remontu budynku nr 12A.

 

7. 06.09.2011r. – podpisanie umowy na wykonanie remontu instalacji gazowych w budynkach nr 1, 2, 3.

 

8. 19.09.2011r. – rozpoczęcie prac określonych wyżej wymienioną umową.

 

9. 11.10.2011r. – zakończenie remontu budynków 12, 12A.

 

10. 28.12.2011r. – zakończenie remontów instalacji gazowych w budynkach nr 1, 2, 3.

 

11. 02.01.2012r. – rozpoczęcie remontu klatek schodowych w budynkach nr 1,2,3,7,8,9,13,16,17

zgodnie z umowami nr 9 – 17/EU/2011 z dnia 30.12.2011r.

 

12. 27.09.2012r. – zakończenie remontu klatek schodowych w budynkach nr 1,2,3,7,8,9,13,16,17

zgodnie z umowami nr 9 – 17/EU/2011 z dnia 30.12.2011r.

 

 

II. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

„POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA W BUDYNKACH ZREALIZOWANYCH W TECHNOLOGII WIELKIEJ PŁYTY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM W OLECKU”

 

1. 06.09.2011r. – podpisanie umowy na wykonanie remontu instalacji gazowych w budynkach

nr 1, 1A, 1B, 3, 7 przy ul. Środkowej.

 

2. 19.09.2011r. – rozpoczęcie prac określonych wyżej wymienioną umową.

 

3. 20.09.2011r. – podpisanie umowy na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku nr 6 przy ul. Nocznickiego.

 

4. 20.09.2011r. – podpisanie umowy na wykonanie remontu klatek schodowych budynków nr 3 i 4, Os. Nad Legą.

 

5. Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu.

 

6. 26.09.2011r. – rozpoczęcie prac określonych umowami wymienionymi w punktach 3 i 4.

 

7. 16.12.2011r. – zakończenie remontu kl. schodowych budynku nr 6 przy ul. Nocznickiego.

 

8. 19.12.2011r. – zakończenie remontu kl. schodowych w budynkach nr 3 i 4 os. Nad Legą.

 

9. 29.12.2011r. – zakończenie remontów instalacji gazowych w budynkach nr 1, 1A, 1B, 3, 7 przy ul. Środkowej.

 

10. 01.04.2012r. – rozpoczęcie remontu klatek schodowych w budynkach nr Lega 5,6,7,

ul. Środkowa 1,1A,1B,3,5,5A,7,7A zgodnie z umową nr 1/EU/2012 z dnia 09.02.2012r.

 

11. 28.09.2012r. – zakończenie remontu klatek schodowych w budynkach nr Lega 5,6,7,

ul. Środkowa 1,1A,1B,3,5,5A,7,7A zgodnie z umową nr 1/EU/2012 z dnia 09.02.2012r.

 

III. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

„POPRAWA JAKOŚCI OBSŁUGI LOKATORÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OLECKU POPRZEZ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ORAZ NOWYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH PROCESY BIZNESOWE”

 

1. 01.06.2012r. – Podpisanie umowy Nr 1 I/EU/2012  na wykonanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

 

2. 30.11.2012r. – Zakończenie prac wyżej wymienioną umową.

 

3. 04.07.2012r. – Podpisanie umowy Nr 2 I/EU/2012 na wykonanie sieci logicznej w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

 

4. 25.07.2012r. – Zakończenie prac wyżej wymienioną umową.

 

5. 29.08.2012r. – Podpisanie umowy Nr 3 I/EU/2012 na dostawę sprzętu komputerowego.

 

6. 14.09.2012r. – Zakończenie prac wyżej wymienioną umową.

 

7. 04.10.2012r. – Podpisanie umowy Nr 4 I/EU/2012 na przygotowanie portalu internetowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

 

8. 05.11.2012r. – Zakończenie prac wyżej wymienioną umową.