Lokale do sprzedaży i wynajęcia

HISTORIA

 

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku sięgają roku 1961. Grupa mieszkańców Olecka skupiła się wokół idei budowania nowych mieszkań w ramach ruchu spółdzielczego. W niedługim czasie zapał i upór członków założycieli, przy czynnym poparciu władz lokalnego szczebla, zaowocowały budową pierwszego bloku przy ul. Mickiewicza. W ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat zostało wybudowanych blisko dwa tysiące spółdzielczych mieszkań i 42 lokale użytkowe.

 

EUGENIA KIREJCZYK (wtedy Pacewicz)
Członek założyciel i pierwszy prezes Zarządu Spółdzielni.

 

„…Były trudności, żeby znaleźć dziesięciu członków, bo tyle trzeba było, żeby
zawiązać spółdzielnię. W pierwszym bloku wszystkie mieszkania nie były
zajęte. Dużo pomocy otrzymaliśmy ze strony Powiatowej Rady Narodowej, ze
strony lokalnych władz było duże zaangażowanie. Pamiętam, że najwięcej
pomogło na początku przedsiębiorstwo melioracyjne…”

LEOKADIA KOWALCZYK (wtedy Krzywicka)
Członek założyciel i pierwsza Przewodnicząca Rady Nadzorczej.

 

„…Nie było mieszkań i dlatego założyliśmy spółdzielnię. Nie pamiętam większych
trudności, tyle było wtedy entuzjazmu, władza chętnie pomagała, wszyscy się
cieszyliśmy, że będziemy mieli mieszkania. Oleckie firmy umożliwiły budowanie
przekazując wkład finansowy. Dla mnie głównym celem było, żeby mieszkać po
ludzku…”

ZENON NAWROT
Członek założyciel i członek pierwszej Rady Nadzorczej..

 

„…Zaczynaliśmy skromnie, potem spółdzielnia się rozwinęła. Pamiętam, że
debatowaliśmy nad nazwą i w końcu wybraliśmy „Przyszłość”. Nazwa okazała się
trafna. Nasza spółdzielnia zawsze miała dobrą opinię. Różne kłopoty były w czasie
tamtych lat, brakowało materiałów i budowanie nie było łatwe. Mi osobiście
najbardziej zależało, żeby mieszkania były tańsze…”